Tijdens ons werk als steenuilenwerkgroep verzamelen we veel gegevens: over aantallen uilen, broedsucces, ringen etc. Natuurlijk houden we dat allemaal zorgvuldig bij, en dragen we bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar de steenuil in Nederland.

Alle gegevens geleverd aan Sovon Vogelonderzoek Nederland, waar de gegevens dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kan weer leiden tot adviezen over de verbetering van de leefomgeving voor die uiltjes.

De ringgegevens worden doorgestuurd naar het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie). Daar worden de gegevens ingevoerd in een groot databestand, zodat iedere geringde uil traceerbaar wordt.

U kunt in dit "Album Onderzoek" de foto's zien die Jan Loonstra van de daartoe gecertificeerde leden van onze werkgroep heeft gemaakt.