Steenuilen houden van een rommelig erf!

De foto is een wat extreem voorbeeld, maar: een kleinschalig, beschut, halfopen landschap met afwisselend lage en ruige vegetatie, is voor de steenuil een ideaal leefgebied. Daar zijn bijvoorbeeld (oude) schuren en bomen (fruitbomen, knotwilgen) met holtes om in te nestelen of geschikte bomen waarin nestkasten geplaatst kunnen worden.

Als het goed is, zijn er op zo'n erf voldoende prooidieren, zoals diverse soorten muizen, insecten en regenwormen. Er zijn goede uitkijkposten te vinden om te foerageren en er zijn plekken om zich te verschuilen of in de zon uit te rusten.

Steenuilen zijn standvogels en wanneer ze een geschikt gebied gevonden hebben blijven ze er vaak hun leven lang! Met name het mannetje is sterk gebonden aan het territorium; het vrouwtje leeft als het ware in zijn territorium.

Wat kunt u doen?

Plant geschikte bomen aan en onderhoudt ze. Goed onderhoud betekent snoeien wanneer nodig (knotwilg!). Een holte in een eik, fruitboom of wilg is gunstig. Het eventueel aanplanten van hoogstamfruitbomen en knotbomen (wilg, populier, els en es) zal op langere termijn zeker voordelen bieden aan steenuilen. Ook de Stichting Landschapsbeheer Gelderland kan daarbij adviseren.

Laat oude schuurtjes en andere gebouwtjes op het erf staan! Ze zijn vaak geschikt als broedplaats wanneer een paar meter boven de grond een raampje of een andere opening opengelaten kan worden.

Zorg voor voldoende voedselaanbod: maak bijvoorbeeld een Muizenruiter. Hooibergen, houtstapels, gekuild gras en composthopen zijn ook aantrekkelijk voor muizen en insecten.

Zorg voor "overhoekjes" op uw erf. Plant nectarbronnen aan, zoals vlinderstruik, bosrank en kamperfoelie. Verruigde slootkanten en oeverbegroeiing trekken eveneens insecten en muizen aan. Hoekjes met brandnetels laten staan.

Overige maatregelen

  • Zorg voor veilig drinkgelegenheid. Zie Verdrinkingsgevaar!
  • Gebruik géén bestrijdingsmiddelen zoals als muizen- en rattengif! Een verdoofde muis is weliswaar een gemakkelijke prooi, maar daarmee wordt ook de uil gedood.
  • Dek schoorstenen af. Een rookkanaal, zeker een warm rookkanaal is in de winter een aantrekkelijke zitplaats voor uilen. Het afdekken van het rookkanaal met gaas voorkomt dodelijke valpartijen.