De Steenuilenwerkgroep De Steenuil Brummen is in 2005 opgericht.

Aanvankelijk als een onderdeel van de door de IVN-afdelingen Zutphen en Eerbeek en Omstreken in het leven geroepen steenuilenwerkgroep.

Deze groep viel in de daaropvolgende jaren uit elkaar en de Steenuilenwerkgroep Brummen ging daarna met drie leden alleen verder. Het werkgebied was de gemeente Brummen ten oosten van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. In het oosten was de IJssel de grens, in het noorden Empe en het stukje van de gemeente Brummen langs de IJsselstraat vanaf het treinstation Voorst-Empe tot de IJssel. In het zuiden lag de grens bij Leuvenheim en, zoals al gemeld, was in het westen de spoorlijn de grens.

In 2014 kregen we een tip van de gemeente Brummen dat een subsidie kon worden verkregen om onze werkgroep nieuw leven in te blazen. In korte tijd vonden we een aantal nieuwe vrijwilligers en met een bijeenkomst in de Vroolijke Frans met zestig sterk in steenuilen geïnteresseerde bezoekers maakten we een vliegende start.


Een oud-groepslid - met nog veel kasten in beheer - liet ons weten dat hij zijn kasten aan ons wilde overdragen. Daarbij kregen we veel aanvragen van belangstellenden die graag een kast wilden. Al met al betekende het veel werk, want veel van de al aanwezige kasten waren nog niet beveiligd tegen de steenmarter en moesten worden omgebouwd of vervangen.

In het voorjaar van 2016 had de werkgroep ruim 113 kasten in beheer. Alle kasten zijn al steenmarterproof of worden dat op korte termijn. We hebben een goede samenwerking opgebouwd met de ons omringende werkgroepen en wisselen ook kasten uit wanneer dat geografisch gezien logischer is en/of in de praktijk beter uitkomt.

Bijna de hele gemeente Brummen is nu ons werkgebied (zie Werkgebied). Onze werkgroep, met de status van een vereniging met beperkte aansprakelijkheid, bestaat op dit moment uit 10 leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom!