Alweer een jaar voorbij. We kijken terug...

Het jaar 2018 is voorbij en 2019 alweer een paar maanden oud. Toch willen we ook dit keer het voorbije jaar in wat cijfers en aantallen met jullie delen.

Eerst het totaal overzicht over 2018. En een album van foto's die in de loop van het jaar gemaakt zijn. Daarna een uitsplitsing van de cijfers en de aantallen in de verschillende perioden.

Jaaroverzicht

(DSB De Steenuil Brummen, OZ Oelenwappers Zutphen, IVN Oost Veluwezoom Dieren)

Resultaten 2018

 

Gemeente Brummen

Totaal

 DSB

OZ

IVN

Steenuiladressen

152

109

19

24

Steenuilkasten

169

122

23

24

Bezet

38

31

2

5

Aantal eieren

142

116

7

19

Aantal geringde pullen

86

73

2

11

Aantal geringde adults

9

8

0

1

Ongeringde pullen

0

0

0

0

Mislukte broedsels

11

9

1

1

Eieren uit die broedsels

41

31

5

5

Dode pullen voor ringen

2

2

0

0

Dode  pullen na ringen

17

12

0

5

Dode adults

2

2

0

0

bezet %

25,00

28,44

10,53

20,83

Foto's uit 2018

Volwassenen kom je ook tegen.
Een volwassene van de voorjaarsronde
Samen in de kast met vorige foto.
Even in de camera kijken.
Nog niet bebroed legsel.
Eén van de nestjes met 5 eieren.
Wachten tot ze aan de beurt zijn.
Net geringd en schoon nest
Deze 2 hadden nog 10 muizen in de voorraadkast liggen.
Voorraad in de kast.
Deze uilen hielden duidelijk niet van de kikkerbilletjes
Even op de deksel lopen.
Sta ik goed op de foto.
Nog niet aan de beurt .
Net geringd nog even onwennig.
Voorraad voor de kast
Dode rat in de kast.
Deze was de felse pul ooit.
En hoe zwaar ben ik.
Koolmees heeft de kast gekraakt.
Nestje koolmezen.
Gekraakt door de spreeuw.
Vondst tijdens de na-controle.
Verlaten hoornaarsnest nog in de kast
Oud hoornaarsnest.
Oud hoornastnest uit de kast
Oud hoornaarsnest 2018
Kast verplaatst.
Oude kast vervangen door Steenmarter proof kast.
Kast verplaatst
Kast geplaatst
Een nest vol met kersepitten.
Een kast vol met steenmarter poep.

Uitsplitsing van de cijfers

Evenals vorig jaar hebben we alle adressen in het voorjaar bezocht om te controleren of er bewoning was geweest in de wintermaanden.

Stand na 1e ronde 2018

Aantoonbaar bezet

 

Thom

2

 

Olaf

1

 

Frans

2

 

Jan L

1

 

Wido

1

 

Dick

3

 

Gerrit

4

 

Jan C

3

 

Ineke

2

 

Totaal

19

 

De tweede ronde leverde al weer een completer beeld op, we hebben de  bezette kasten aangevuld met de kasten die vorig jaar bewoning hadden en waar in de voorjaarsronde geen bewoning leek te zijn.

Stand na 2e ronde 2018

Nu bezet

Eieren

Thom

6

21

Olaf

3

10

Frans

4

15

Jan L

3

13

Wido

2

8

Dick

3

11

Gerrit

4

14

Jan C

3

10

Ineke

3

14

Totaal

31

116

Er gaat altijd een aantal legsels mis door wisselende omstandigheden.

Mislukt

9

31

niet uitgekomen

 

9

De vervolgronde is om te zien hoeveel pullen er geboren zijn.

Stand na 3e ronde 2018

Jongen

Dood/weg

Thom

17

 

Olaf

8

 

Frans

4

 

Jan L

11

2

Wido

6

 

Dick

10

 

Gerrit

6

 

Jan C

5

 

Ineke

8

 

Totaal

75

2

En dan vierde ronde, het ringen.

Stand na 4e ronde 2018

Geringd

Uitgevlogen

Thom

17

15

Olaf

8

4

Frans

4

4

Jan L

9

9

Wido

6

6

Dick

10

8

Gerrit

6

6

Jan C

5

5

Ineke

8

8

Totaal

73

65

Al met al hebben we uiteindelijk 73 van de 75 steenuilenpullen kunnen ringen, er zijn er uiteindelijk 65 succesvol uitgevlogen. Ook dit jaar hebben we er al weer 12 moeten afmelden in Griel (de databank van het Vogeltrekstation), omdat we meldingen kregen van dood gevonden uiltjes.

Dick

1

geringde poot in de kast

Dick

2

1 dood in de kast en 2e in voorportaal okt controle

Thom

2

dood gevonden

Thom

1

dood gevonden

Wido

1

verkeerslachtoffer

Ineke

1

verdronken

Gerrit

1

verkeerslachtoffer

Olaf

3

predatie

Totaal

12

Evenals vorig jaar hebben we het jaar weer afgesloten met een controle ronde in het najaar en hebben ook weer een aantal kasten opgehangen en vervangen.