In oktober bezochten we de St. Pancratiusschool in Brummen.

Op 11 en 12 oktober 2017 waren Jan Loonstra en Jan Coenraadts te gast in de Brummense St. Pancratiusschool.
In het kader van de Kinderboekenweek was ook deze school al een tijdje aan het griezelen onder het motto Gruwelijk Eng! Daar past een uil wel bij, ook al denken we bij griezelen eerder aan de sfeervolle roep van de bosuil dan aan die van een steenuil. 

Woensdag zagen twintig kinderen van groep 8 op het digibord een paar filmpjes over roofvogels en uilen en een serie foto's over het goede werk van De Steenuil Brummen. Jan Loonstra showde een steenuilenkast en legde uit waarom die eruit ziet zoals hij doet. Voor sommige kinderen was de steenmarter al een bekend begrip. Ook de opgezette steenuil trok veel belangstelling.

Wij vertelden, beantwoordden de vele vragen en zoals gewoonlijk vloog de tijd om. Dat was niet erg, want zo kwamen we vanzelf aan het uitpluizen van de uilenballen, in dit geval die van de kerkuil. Aan die veel grotere uilenballen is meer te beleven dan aan die van steenuilen en dat bleek al snel. Het is altijd weer verrassend hoeveel er uit één uilenbal kan komen: tot wel vier complete muizenschedels aan toe. De kinderen brachten de botjes thuis aan de hand van een zoekkaart van een muizenskelet en konden die vervolgens uitleggen. Dat bleek voor sommigen betrekkelijk eenvoudig, voor anderen wat ingewikkelder. Om 11 uur was alles opgeruimd en vertrokken wij, terwijl de kinderen aan een volgend project begonnen.

De tweede dag

Een dag later bezochten we groep 6/7 van juf Niké, een combinatiegroep van 31 leerlingen. Ook hier gingen we eerst in op het bijzondere van roofvogels en uilen en het werk van onze werkgroep. Vervolgens bekeken we de steenuilenkast en het opgezette steenuiltje van alle kanten. Bij het zien van een groot aantal fraai gestileerde en ingekleurde werkstukken van spinnenwebben aan de muur dachten we al het een en ander van deze kinderen te mogen verwachten. Geheel terecht, want de kinderen zochten nauwgezet naar botjes, waarbij hele schedeltjes ook nu favoriet bleken. Het is best veel werk om zo'n hele uilenbal precies uit te pluizen, maar toch kwamen veel kinderen ook nog toe aan het opplakken van hun mooiste vondsten op een zwart papier. 

Pluisdiploma

Alle kinderen kregen een pluisdiploma en elke klas voor het leeshoekje een exemplaar van het steenuilboekje van STONE en twee exemplaren Erfvogels in Beeld. Beide Jannen zien terug op een leuk bezoek aan St. Pancratius, want ook zij vermaakten zich hier prima.

Jan Coenraadts