Het seizoen 2021 heeft ons als werkgroep toch veel meer gebracht dan vorig jaar.

De coronacrisis heeft grote impact gehad op het werk van de steenuilenwerkgroep...

Het jaar 2019 was een heel druk jaar voor De Steenuil Brummen, het kende hoogtepunten maar ook een heel verdrietig dieptepunt.

Steenuilenwerkgroep laat wens in vervulling gaan...

De stand van zaken begin mei 2019...

Alweer een jaar voorbij. We kijken terug...